PRIVACY WET AVG en WGBO

 

Als therapeut en coach ben ik wettelijk verplicht (WGBO) een dossier aan te leggen. Je dossier bevat aantekeningen van onze gesprekken bijvoorbeeld over je ontwikkeling, gezondheidstoestand of gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De gegevens in je dossier zal ik alleen met iemand anders delen, bijvoorbeeld een huisarts of andere coach, nadat je daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Ø zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

Ø ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

 

Als jouw therapeut of coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Ø Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de sessies hier zijn afgelopen en ik je doorverwijs naar een andere coach of therapeut. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Ø Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

Ø Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Ø Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je – indien je daarvoor in aanmerking komt – deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Ø Naam, adres en woonplaats

Ø Geboortedatum

Ø Datum van het consult

Ø Omschrijving van het consult, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskunde’ of ‘coaching’.

Ø De kosten van het consult