Vergoedingen & Privacy

Vergoeding vanuit je zorgverzekering

Ortho Health Coaching is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde).

Je kunt je consulten declareren bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je aanvullende verzekering wordt je consult geheel of gedeeltelijk vergoed. U ontvangt van mij een factuur die u kunt indienen bij de verzekering.

Klik hieronder voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekering

Vergoeding Orthomoleculaire geneeskunde 2024 | ZorgKiezer.nl

AGB code praktijk 90070897
AGB code therapeut 90112188
RBCZ nummer 240157R

Sinds begin 2019 ben ik erkend als Registertherapeut RBCZ. Daar ben ik trots op omdat het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg daarmee een uitspraak doet over de kwaliteit van mijn begeleiding als Psychosociaal therapeut. Een voordelig gevolg daarvan voor cliënten is dat mijn begeleiding nu door nog meer zorgverzekeraars gedeeltelijk wordt vergoed. Deze vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering (en zit dus niet in het basispakket).

Heb je een aanvullende zorgverzekering, informeer dan wat jouw verzekeraar vergoedt. Bijvoorbeeld via zorgwijzer.nl of via de website van het NVPA.

Over stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerde bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Maatschappelijke erkenning

De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu

(bron: www.rbcz.nu)

Wettelijke documenten inzake uw privacy en behandelovereenkomst.

Inzake de wetgeving op de privacy kunt u hier bekijken hoe ik hiermee omga.

Wet op Privacy 

Hieronder staat de behandelovereenkomst, deze dient voor de start van de behandeling te worden ondertekend. Voor de behandeling van cliënten jonger dan 16 jaar is hier expliciete goedkeuring nodig van ouders en/of verzorgers. Gelieve deze behandelovereenkomst te printen, aan te vullen en ondertekend meenemen tijdens het eerste consult.

Algemene Voorwaarden 

Betalings- en Annuleringsvoorwaarden

De consulten dienen contant, pin of per tikkie te worden betaald. Indien toch betaling op rekening dan dient deze binnen 48 uur overgemaakt te worden.
Eventueel laboratoriumonderzoek dient vooraf te worden betaald. Helaas wordt laboratoriumonderzoek niet vergoed door de verzekering.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan graag 48 uur van te voren de afspraak te annuleren. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.
Niet tijdig geannuleerde afspraken zal ik helaas volledig aan u moeten factureren.